گزیده‌ای از سخنرانی سید حسن نصرالله در مورد مسائل منطقه

تأثیر پیروزی‌های حلب بر کل منطقه

بدون شک حوادث بزرگی در منطقه‌ی ما و به‌ویژه در سوریه و حلب در جریان است. این پیروزی قریب‌الوقوع حلب بر سراسر درگیری­‌های سوریه و حتی بر کل جنگ­‌های درگرفته در منطقه تأثیرگذار خواهد بود.